Những điều khoản sử dụng (“Điều khoản”)

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY BỞI VÌ CHÚNG GHI RÕ QUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI SỬ DỤNG WEBSITE. KHI BẠN TRUY CẬP THÔNG TIN TỪ TRANG WEB NÀY, BẠN PHẢI CHẤP THUẬN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHẤP THUẬN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB NGAY LẬP TỨC.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬA ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO, VÀ BẤT CỨ SỰ THAY ĐỔI NÀO ĐỀU CÓ TÁC DỤNG NGAY TỪ THỜI ĐIỂM BẠN TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN SẼ XEM XÉT LẠI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY THƯỜNG XUYÊN ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN NHẬN BIẾT ĐƯỢC NHỮNG SỰ THAY ĐỔI NÀY.

 1. THÔNG TIN CHUNG

  Các từ như “Chúng tôi”/ “của chúng tôi” có nghĩa là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Marketing VF, công ty được đăng ký ở Anh Quốc và xứ Wales với số công ty là 06951544, và địa chỉ văn phòng đăng ký của chúng tôi là Block C, Imperial Works, Perren St, London NW5 3ED .

 2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Các bản quyền và những tài sản sở hữu trí tuệ khác (bao gồm bản quyền về hệ thống, nhãn hiệu và bản quyền về thiết kế và các bản quyền khác) trong tất cả các tài liệu của trang web này (bao gồm các mẫu thiết kế, câu chữ, hình ảnh, mẫu logo và các mẫu đồ họa) và tất cả các phần mềm trong trang web đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc của các chủ thế khác của chúng tôi. Tất cả các bản quyền đã được đăng ký.

  Bạn được phép in, hoặc tải xuống một vài phần của trang web cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được quyền tải, sao chép, tái sản xuất, phân bổ, tái bản, truyền đi, thay đổi những tài liệu trong trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng chữ viết của chúng tôi trước khi sử dụng, trừ khi bạn:

 3. LIÊN KẾT

 4. SỰ TRUY CẬP DỊCH VỤ

  Khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng trang web thường hoạt động 24h mỗi ngày, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vì bất cứ lý do gì mà trang web không hoạt động ở bất kể giờ nào trong thời điểm nào.
 5. VI RÚT, HACKING VÀ NHỮNG ĐIỀU CẤM KHÁC

  Bạn không được phép làm điều gì sai trái trong trang web của chúng tôi ví dụ như là tải virus, Trojans, thả bomb hoặc bất cứ tài liệu nào mà làm gây hại hay vi phạm đến hệ thống kỹ thuật. Bạn không được phép cố gắng truy cập bất hợp pháp vào trang web của chúng tôi, hoặc truy cập vào hệ thống mà web chúng tôi lưu trữ thông tin, máy tính hoặc những hệ thống khác liên kết với web chúng tôi. Bạn không được tấn công vào trang web của chúng tôi qua đường dẫn không cho phép. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ sự mất mát hay thiệt hại nào xãy ra khi Bạn cố tình đột nhập trái phép vào trang web của chúng tôi, hay khi Bạn cố tình phát tán vi rút hoặc những tài liệu có tính cách kỹ thuật có hại mà làm ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của bạn, chương trình máy tính, thông tin hoặc những tài liệu đã được đăng ký bản quyền khi Bạn sử dụng trang web của chúng tôi, hoặc khi Bạn đang tải xuống bất cứ tài liệu từ trang web của chúng tôi hoặc từ bất kỳ trang web nào kết nối với nó.
 6. ỨNG DỤNG TRANG WEB VÀ LIÊN LẠC EMAIL

  Bạn chỉ được dùng trang web cho những mục đích hợp pháp. Khi Bạn truy cập trang web và/hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn liên lạc chúng tôi qua mạng internet. Bạn cho phép chúng tôi liên lạc Bạn qua địa chỉ email mà Bạn đã cung cấp. Bạn đồng ý rằng qua việc liên lạc như vậy sẽ thõa mãn bất cứ yêu cầu luật pháp nào trong việc liên lạc bằng thư viết.
 7. MATERIALE DEL VISITANTE E CONDOTTA

  Ngoài việc những thông tin cá nhân đã được đề cầp trong mục Chính sách bảo mật của chúng tôi, bất cứ tài liệu nào mà Bạn tải lên trang web của chúng tôi sẽ được coi là tài sản không có tính bảo mật và không phải là tài sản riêng. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm tôn trọng những tài liệu như vậy. Chúng tôi và những nhà thiết kế sẽ được quyền sao chép, truyền đi, thay đổi hoặc sử dụng những tài liệu cũng như tất cả thông tin, hình ảnh, âm thanh, câu chữ hay những loại hình khác vào bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng website của chúng tôi trái pháp luật (bao gồm hoạt động hacking). Chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với chính quyền địa phương hoặc tuân thủ theo yêu cầu của tòa án khi họ hỏi thêm thông tin hay ra lệnh cho chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc xác minh bất cứ ai đang truyền thông tin hay bất cứ tài liệu nào mà không hợp lệ.
 8. NỘI DUNG TRANG WEB VÀ TÍNH HIỆU LỰC

  Ngoài những thông tin cá nhân mà đã được đề cầp ở mục Chính sách bảo mật của chúng tôi, bất cứ tài liệu nào mà Bạn truyền tải lên trang web của chúng tôi sẽ được coi là không có tính bảo mật và không phải là tài sản riêng. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm tôn trọng những tài liệu như vậy. Chúng tôi và những nhà thiết kế sẽ được quyền sao chép, truyền đi, thay đổi hoặc sử dụng những tài liệu cũng như tất cả thông tin, hình ảnh, âm thanh, câu chữ hay những loại hình khác vào bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng website của chúng tôi trái pháp luật (bao gồm hoạt động hacking). Chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với chính quyền địa phương hoặc tuân thủ theo yêu cầu của tòa án khi họ hỏi thêm thông tin hay ra lệnh cho chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc xác minh bất cứ ai đang truyền thông tin hay bất cứ tài liệu nào mà không hợp lệ.
 9. QUYỀN HẠN

  Tòa án của Anh Quốc sẽ có quyền hạn tối cao đối với bất cứ sự tố cáo nào nếu có, hoặc liên quan đến, sự truy cập vào trang web của chúng tôi (mặc dù chúng tôi cũng có quyền yêu cầu xét xử Bạn về việc làm trái theo những điều khoản đã nêu, ở đất nước của Bạn ở hoặc ở bất kỳ quốc gia nào có liên quan. Những điều khoản sử dụng này và những tranh chấp hoặc tố tụng nếu có hoặc có liên quan đến chúng, hoặc chủ đề có liên quan đến việc hình thành (bao gồm những tranh chấp hay kiện tụng không có hợp đồng) cũng sẽ được giải quyết bởi Luật pháp của Anh Quốc và xứ Wales.
 10. CHI TIẾT LIÊN LẠC

  Chi tiết liên lạc của chúng tôi là:

  Block C
  Imperial Works
  Perren St
  London
  NW5 3ED