Những cookies chúng tôi sử dụng

Xin lưu ý rằng chúng tôi có khả năng lưu trữ bất cứ thông tin nào mà Bạn cung cấp trong trang web này, thậm chí khi Bạn chưa hoàn thành xong mẫu đăng ký thành viên bằng cách bấm vào nút gửi đi. Những thông tin liên lạc hay thông tin mà có thể được chúng tôi dùng để liên lạc Bạn để hỏi lý do Bạn chưa hoàn thành xong tiến trình đăng ký.

Xóa bỏ cookies

Hầu hết các trình duyệt web cho phép người sử dụng điều khiển hầu hết các cookies qua quá trình cài đặt trình duyệt web. Để tìm hiểu thêm về cookies, bao gồm cách để biết được cookies nào đang được dùng và cách quản lý và xóa bỏ cookies, vào trang web www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org.

Những cookies chúng tôi sử dụng

AWSELB

Loại cookie được hệ thống của chúng tôi sử dụng để đảm bảo rằng Bạn nhận được nội dung mà Bạn đang yêu cầu.

_utma, _utmb, _utmc, _utmv, _utmz

Chúng tôi dùng chức năng Google Analytics để đo lường hoạt động của khách viếng thăm trang web của chúng tôi. Vào đây để xem thêm thông tin về những cookies này.

has_js

Loại cookie này ghi nhớ khi trình duyệt của bạn tận dụng những chức năng của trang web chúng tôi để cung cấp thêm ý kiến phản hồi và xác nhận tính hợp lệ khi Bạn ghi nhập thông tin.

SESS*

Loại cookie này rất cần thiết để vận hành một trang web. Dữ liệu được xóa đi khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt web.

abwebform

Loại cookie này được ứng dụng để giúp kiểm tra sự cải tiến trang web của chúng tôi.

Cookie của bên thứ ba

Từ www.facebook.com, static.ak.facebook.com, s-static.ak.facebook.com

Chúng tôi nhúng những chức năng xã hội của Facebook vào trang web này. Cookies từ những trang web này sẽ hỗ trợ cho những chức năng này. Vào đây xem thêm thông tin về chính sách cookie của Facebook.

Từ plusone.google.com

Chúng tôi nhúng chức năng xã hội của Google Plus vào trang web này. Cookies từ những trang web này sẽ hổ trợ cho những chức năng này. Vào đây xem thêm thông tin về chính sách cookie của Google.

Từ google.com, www.google.co.uk, doubleclick.net

Cookies được sử dụng bởi Google cho mục đích quảng cáo. Vào đây xem thêm thông tin về chính sách cookie của Google.

Từ gstatic.com

Cookies được sử dụng bởi Google để cải thiện hiệu suất hoạt động của trang web. Vào đây xem thêm thông tin về chính sách cookie của Google.

Từ mediaplex.com - svid, mojo* cookies.

cookies svid, mojo* Chúng tôi sử dụng cookies Mediaplex cho mục đích quảng cáo. Vào đây để xem thêm thông tin về chính sách cookie của Mediaplex và làm như thế nào để loại bỏ cookie quảng cáo của họ.

Từ apmebf.com

Cookies được dùng bởi Commission Junction cho mục đích quảng cáo. Vào đây để xem thêm thông tin về chính sách cookie của Commission Junction.