MVF Global Ltd

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak s vašimi údaji nakládáme. V souvislosti se svými údaji máte určitá práva, včetně práva odvolat svůj souhlas a práva podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů, profilování (včetně používání uživatelského a obdobného/podobého publika) a přímého marketingu. Svá práva můžete kdykoli uplatnit zasláním e-mailu na adresu dataprotection@mvfglobal.com. Další podrobnosti o tom, jak data zpracováváme, a o svých právech najdete níže.

OBSAH

O NÁS

MVF Global Ltd je značka společnosti Marketing VF Limited (dálejen „MVF“, „my“, „nás“, „naše“). MVF je společnost registrovaná v Anglii a Walesu (číslo společnosti: 06951544), se sídlem na adrese 1st & 2nd Floors, Wenlock Works, 1A Shepherdess Walk, London, N1 7QE, United Kingdom.

Pro účely Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je správcem ve vztahu k vašim údajům společnost MVF. Jsme registrováni jako správce u britského dozorčího orgánu: Úřad komisaře pro informace (ICO) pod registračním číslem Z1995728. Registraci můžete potvrdit zde: www.ico.org.uk

JAK NAŠE STRÁNKY FUNGUJÍ

Vyžádání si nabídek nebo informací

Naše stránky umožňují lidem vyžádat si cenové nabídky nebo informace o produktu nebo službách zobrazených nebo vybraných na stránkách („produkt“).

Službami, které jsou na našich stránkách poskytovány, je propojení lidí, jež si chtějí zakoupit produkt, s příslušnými poskytovateli produktu („poskytovatelé služeb“).

Pokud si chcete vyžádat cenové nabídky nebo informace o produktu („cenové nabídce“), vyplňte náš webový formulář a zašlete nám žádost.

Jakmile obdržíme váš požadavek, spojíme vás s jedním nebo více příslušnými poskytovateli služeb, kteří vás budou v reakci na tento požadavek kontaktovat. Abychom vás mohli spojit s poskytovatelem (poskytovateli) služeb, sdílíme s těmito poskytovateli služeb informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových formulářů. Poskytovatelům služeb sdělíme, kdo jste a jaké máte požadavky na produkt, a oni vás poté budou kontaktovat přímo s cenovými nabídkami. V našem webovém formuláři uvidíte, že máme opravdu jasné prohlášení o souhlasu. Toto prohlášení zahrnuje poskytovatele služeb, kteří vás budou kontaktovat.

U některých produktů vás můžeme před spojením s příslušnými poskytovateli služeb požádat o potvrzení vašich údajů nebo požadavků.

Můžete si vybrat, od kterého poskytovatele služeb chcete nakupovat, ale nejste povinni si od některého z nich cokoli koupit.

S výjimkou případů, které v těchto ásadách ochrany osobních údajů uvádíme, nesdílíme vaše údaje s nikým jiným ani je nepoužíváme k jinému účelu, s výjimkou souhrnného a anonymního použití. Znamená to, že je nepřevádíme do žádné reklamní sítě ani je nepoužíváme k vytváření uživatelských profilů.

Žádost o domluvení schůzky

U určitých zdravotnických produktů (např. naslouchadla) eventuálně naše stránky umožní lidem najít a kontaktovat příslušné zdravotnické odborníky (také „poskytovatelé služeb“) a/nebo si sjednat s takovými poskytovateli služeb schůzku.

Pokud chcete kontaktovat poskytovatele služeb a/nebo si s ním sjednat schůzku, vyplňte a odešlete náš webový formulář.

Jakmile obdržíme váš dotaz, provedeme některý z těchto kroků: 

U žádného z poskytovatelů služeb, se kterými vás spojíme, si nejste povini sjednat schůzku či si u něj něco zakoupit. 

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE SHROMAŽĎUJEME

Kontaktní údaje a požadavky na produkt

Pokud vyplníte náš webový formulář za účelem vyžádání si cenové nabídky nebo sjednání si schůzky, dostanete i žádost o vyplnění kontaktních údajů jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a/nebo poštovní směrovací číslo.

V našem webovém formuláři také budete požádání o uvedení informací týkajících se svých požadavků na produkt. 

Čas od času své webové formuláře měníme, takže se může stát, že budete požádáni o další informace. Z webového formuláře bude vždy zřejmé, jaké informace požadujeme. Navíc požadujeme pouze informace, které jsou relevantní pro váš požadavek a služby, jež poskytujeme.

Pokud vám zavoláme v reakci na vyplnění našeho webového formuláře, můžeme vás požádat o další informace týkající se vaší žádosti.

Vynasnažíme se vám také poskytnout požadované informace, pokud navštívíte naše stránky. To znamená, že vás někdy můžeme požádat o vaše jméno a e-mailovou adresu (prostřednictvím vyskakovacího okna na našich stránkách), abychom vám mohli poslat více informací o produktech nebo službách, o které jste projevili zájem. Nejste povinni nám tyto informace odeslat. Pokud si to navíc později rozmyslíte, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru v e-mailu.

Informace o vašem zdraví

Pokud jste vyplnili webový formulář týkající se zdravotního produktu, můžeme vás ve webovém formuláři požádat o některé citlivé osobní údaje (např. informace o vašem zdraví). 

Pokud vám v reakci na tuto žádost zavoláme, můžeme vás také požádat o informace o vašem zdraví. 

O informace o vašem zdravotním stavu vás požádáme pouze v případech, kdy je to relevantní v souvislosti s vaším požadavkem. Tento typ informací budeme získávat pouze s vaším souhlasem.

IP adresy

Ukládáme a sdílíme také adresy internetového protokolu (IP), jak je vysvětleno níže. Každý počítač nebo zařízení má IP adresu (jedinečné číslo), která mu umožňuje komunikovat s ostatními počítači a zařízeními přes internet.

Zaznamenávání hovorů

Digitálně monitorujeme a/nebo zaznamenáváme hovory mezi vámi a námi pro účely kontroly kvality a školení zaměstnanců. Příležitostně můžeme také potřebovat poskytovatelům služeb poskytnout omezený přístup k takovým nahrávkám, abychom mohli vyřešit spory. Uvědomte si prosím, že citlivé osobní údaje mohou být zaznamenávány, pokud nám dobrovolně sdělíte zdravotní informace telefonicky.

Další informace

Pokud se rozhodnete stáhnout a používat naši aplikaci, aby se vám s ní lépe pracovalo, může dojít ke shromáždění dalších informací. Provádíme to pomocí nástroje pro sledování, který zjistí váš online identifikátor, geolokaci, specifikaci zařízení, IČ reklamy Google a další údaje o chování související s používáním naší aplikace.

Kromě toho o vás můžeme shromažďovat údaje, pokud:

SOUBORY COOKIE

Soubory cookie jsou malé textové soubory. Do počítače vám je umísťují webové stránky, které navštívíte. Často se používají k tomu, aby webové stránky fungovaly nebo aby fungovaly efektivněji a také aby poskytovaly určité informace vlastníkům stránek. V dolní části těchto zásad je tabulka, v níž uvádíme, jaké soubory cookie používáme, a účely, pro které je používáme.

Většina prohlížečů umožňuje většinu souborů cookie do jisté míry spravovat pomocí nastavení prohlížeče. Další informace o souborech cookie, včetně toho, jak zobrazit, který soubor cookie byl nastaven, jak je spravovat a jak je smazat, najdete na www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Pokud budete chtít deaktivovat sledování prostřednictvím služby Google Analytics na všech webech, postupujte podle pokynů uvedených na http://tools.google.com/dlpage/gaopto

IP ADRESY

IP adresy ukládáme za účelem zastavení nežádoucího provozu (tj. spamu) na našich stránkách. Pokud se například dozvíme, že spam pochází z konkrétní IP adresy (tj. počítače nebo umístění), můžeme tuto IP adresu zablokovat. 

Čas od času také sdílíme IP adresy s poskytovateli služeb, abychom jim umožnili si ověřit, zda žádosti o cenové nabídky pocházejí z určité země.

JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME

Vaše údaje (popsané výše) používáme následujícími způsoby.

Spojení s příslušnými poskytovateli služeb

Jak je vysvětleno výše, pokud odešlete náš webový formulář, předáme váš požadavek jednomu nebo více příslušným poskytovatelům služeb (uvedeným v prohlášení o souhlasu). Provedeme to bezpečným způsobem. Např. za použití protokolu HTTP Secure (HTTPS), což znamená, že data jsou šifrována. Poskytovatelé služeb vás pak kontaktují přímo s konkrétními cenovými nabídkami. Mohou vás kontaktovat telefonicky, textovou zprávou / SMS nebo e-mailem.

Než předáme váš požadavek jakémukoli poskytovateli služeb, může naše služba zahrnovat prvek automatizovaného rozhodování. Naše technologická platforma může automaticky posoudit vaše požadavky na produkty na základě informací, které jste nám poskytli, a předat váš požadavek takovým poskytovatelům služeb, jež chtějí dostávat žádosti o cenové nabídky v době, kdy je váš požadavek podán.

Někteří poskytovatelé služeb mohou vaše údaje předávat externím kontrolním agenturám v rámci vaší žádosti o konkrétní finanční produkty, přičemž o této skutečnosti budete informováni v prohlášení o souhlasu. 

Kontaktování za účelem potvrzení vašich údajů nebo požadavků

U některých produktů vás můžeme před spojením s příslušnými poskytovateli služeb požádat o potvrzení vašich údajů nebo požadavků.

Můžeme vám také zavolat a zeptat se na vaše zkušenosti s používáním našich stránek a služeb a na jednání s poskytovateli služeb, se kterými jsme vás propojili.

Kontaktování za účelem domluvení si schůzky

Pokud jste požádali o sjednání schůzky, můžeme vám zavolat, a to buď pod naším obchodním jménem, nebo jménem poskytovatele služeb, abychom si s vámi schůzku smluvili. 

Pokud vám domluvíme schůzku, sdělíme poskytovateli služeb vaše údaje včetně všech informací, které během hovoru poskytnete. Také vám řekneme, u kterého poskytovatele služeb jsme vám schůzku domluvili. Bez vašeho souhlasu schůzku domlouvat nebudeme.

Občas se ale může stát, že pro vás nebudeme schopni vhodnou schůzku najít. V takovém případě vám dáme vědět. Můžeme však spolupracovat s dalšími poskytovateli služeb, kteří vám mohou pomoci. V takovém případě předáme váš dotaz těmto poskytovatelům služeb (kteří jsou uvedeni v prohlášení o souhlasu nebo sděleni během hovoru), kteří se s vámi spojí přímo telefonicky, textovou zprávou / SMS nebo e-mailem.

Za účelem zaslání e-mailu nebo SMS o podobných produktech a službách – Ale pouze v případě, že jste si odhlásili odběr takových e-mailů nebo textů

Pokud používáte naše služby spočívající ve vyžádání si cenové nabídky, rádi bychom vám jako stávajícímu uživateli poslali e-mail nebo textovou zprávu / SMS o podobných produktech a službách, u kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat cenové nabídky nebo informace („ostatní produkty“). Někdy vám váš mobilní operátor může účtovat za takové SMS zprávy poplatky. 

Vždy budete mít možnost se z odběru zpráv odhlásit, než zprávy odešleme. Pokud odhlášení odběru provedete, nebudeme je odesílat.

Za účelem vytvoření uživatelského a obdobného/podobného publika.

Rádi spolupracujeme s Facebookem, Googlem a dalšími platformami („platformy“), abychom vás mohli kontaktovat s nabídkou reklam na další produkty. Rádi také využíváme platformy k oslovení dalších lidí, kteří by rádi využili naše služby týkající se vyžádání si cenové nabídky.

Děláme to dvěma způsoby. V obou případech se vaše údaje spolu s dalšími údaji používají k vytvoření uživatelského publika a/nebo obdobného/podobného publika. Kdykoli se publikum sdílí s platformou, údaje jsou nejprve hašovány a pseudonymizovány, což znamená, že všechna data v rámci publika, která by mohla vést k identifikaci určité osoby, jsou nahrazena umělým identifikátorem. Proces je tudíž bezpečný. Také nesdílíme více dat, než nezbytně potřebujeme pro účely vytváření publika.

Jak je uvedeno níže, proti této aktivitě můžete kdykoli vznést námitky. Stačí zaslat e-mail na adresu dataprotection@mvfglobal.com.

Aby se vám lépe pracovalo s aplikací a pro přiřazování marketingového obsahu 

Údaje získané prostřednictvím naší aplikace můžeme použít k lepšímu pochopení vaší interakce s naším obsahem a ke sledování toho, jak naše marketingové kampaně odpovídají vašim zájmům. 

K ověření toho, zda odesláním webového formuláře byla podána skutečná žádost, ale pouze v případě, že se vaše žádost týká finančního produktu nebo finančních služeb

Spolupracujeme s dodavatelem (třetí stranou), kontaktním státem, abychom mohli vaši žádost předat svým poskytovatelům služeb správně. Kontaktní stát poskytuje našim poskytovatelům služeb ověřovací služby. Kontaktní stát od nás obdrží anonymizovaná data týkající se vašeho požadavku. „Anonymizovaná“ znamená, že nikdo nebude schopen určit vaši skutečnou identitu na základě údajů, které od nás obdrží. Neposkytujeme přístup k žádným kontaktním údajům, které by mohly být použity k vaší identifikaci jako jednotlivé osoby. Kontaktní stát používá tyto anonymizované údaje, aby nám stanovil pravděpodobnost, že váš požadavek byl předložen „skutečným“ člověkem, a nikoli robotem nebo automatickým generátorem požadavků. Provádí se to tak, že se prověří „otisk prohlížeče“ spojený s vaší žádostí. Ten obsahuje například podrobnosti o modelu zařízení, které používáte, internetovém prohlížeči a oblasti, z níž žádost odesíláte. 

Kontaktní stát má sídlo ve Velké Británii a neuloží vaše anonymizované údaje mimo Velkou Británii a Evropskou unii. Pokud nechcete, abychom vaše anonymizované údaje předali kontaktnímu státu, sdělte nám to na e-mailovou adresu dataprotection@mvfglobal.com. Další informace o tom, jak kontaktní stát tyto údaje používá, se dozvíte zde – https://www.contactstate.com/legal/prospect-notice.

K připomenutí, abyste dokončili náš webový formulář v případě, že došlo k jeho částečnému vyplnění, prostřednctvím emailu

Pokud začnete vyplňovat jeden z našich webových formulářů, ale nedokončíte ho, můžeme vám zaslat e-mail s připomenutím, abyste tak učinili. Vámi zadané údaje budeme ukládat pouze v částečně vyplněném webovém formuláři, a to po dobu dvou hodin od okamžiku, kdy ho opustíte. Pokud se do dvou hodin k webovému formuláři nevrátíte a nevyplníte ho ani neodešlete, údaje, které jste zadali, trvale smažeme s výjimkou automatické zálohy těchto údajů, jež bude vytvořena a uložena po dobu 30 dnů ode dne, kdy jste náš formulář částečně vyplnili. Taková záloha pro nás nebude snadno dostupná a vaše údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu.

Příjem údajů od poskytovatelů služeb

Poskytovatelé služeb nám mohou údaje čas od času vracet. Mohou tak učinit, pokud mají dotaz týkající se žádosti o cenovou nabídku nebo dotaz, který jsme jim poslali, abychom mohli ho vyřešit. Mohou nám také vrátit údaje spolu s oznámením o tom, zda produkt byl nebo nebyl zakoupen, abychom mohli zlepšit naši marketingovou strategii. Tyto údaje můžeme používat také k vytváření uživatelského a obdobného/podobného publika, jak je vysvětleno výše.

Spolupráce s dodavateli

Spolupracujeme s řadou dodavatelů, kteří zpracovávají údaje naším jménem. Patří mezi ně poskytovatelé cloudového úložiště, poskytovatelé e-mailových služeb a poskytovatelé cloudové telefonie. S těmito dodavateli máme uzavřeny příslušné smlouvy, které zajistí ochranu a důvěrnost údajů.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

V závislosti na tom, v kterých zemích hledáte poskytovatele služeb, můžeme vaše údaje předávat i mimo Velkou Británii. Od 1. ledna 2021 již Velká Británie není součástí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). To znamená, že vaše údaje mohou být předávány mimo prostor Velké Británie do zemí uvnitř EHP nebo do jiné země mimo EHP. Pokud například hledáte poskytovatele služeb v USA, může být nutné vaše údaje předat do USA.

Přestože Velká Británie již není součástí EHP, budeme vaše údaje i nadále uchovávat se stejnou úrovní ochrany jako v době, kdy jsme byli součástí EHP. To znamená, že při jakémkoli předání vašich údajů mimo Velkou Británii budeme i nadále podnikat kroky k zajištění toho, aby byly chráněny na stejné úrovni, jaká se vztahuje na předávání údajů mimo EHP.

Na některé země se vztahuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, což znamená, že jsou považovány za země s odpovídající úrovní ochrany údajů. Údaje budeme nadále předávat pouze těmto zemím a na tomto základě.

Jiné země nemají stejnou úroveň právní ochrany jako země EHP nebo země, v nichž platí rozhodnutí o přiměřenosti. Pokud vaše údaje předáváme tímto způsobem, podnikneme kroky k tomu, abychom zajistili, že budou chráněny na stejné úrovni jako v EHP. To může zahrnovat například přijetí standardních smluvních doložek EU.

UKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

Řídíme se zásadami o uchovávání údajů, které jasně stanovují, jak dlouho a z jakých důvodů údaje uchováváme.

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelu/účelů, pro které byly získány, to znamená tak, jak je stanoveno v těchto zásadách o ochraně osobních údajů.

Například:

Po uplynutí výše uvedených období údaje nepoužijeme. Budeme je však hašovat/anonymizovat a uchovávat je po dobu dalších 3 let za účelem dodržování předpisů.

PRÁVNÍ ODŮVODNĚNÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů (výše) stanovují, jakým způsobem vaše údaje používáme. Podle GDPR musí správci při každé aktivitě v rámci zpracování údajů, kterou provádějí, postupovat podle platného právního základu. V této části je uveden náš právní základ pro každou aktivitu.

Aktivita Právní základ podle nařízení GDPR Vaše práva

Spojit vás s příslušnými poskytovateli služeb, a to i ve vztahu k některým produktům souvisejícím se zdravím

Souhlas

Pro stažení souhlasu, jak je vysvětleno níže

Automatizované rozhodování vysvětlené výše

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Používání a sdílení IP adres

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Pro odeslání e-mailu týkajícího se částečně vyplněného webového formuláře

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Kontaktování za účelem potvrzení vašich údajů nebo požadavků

Souhlas

Pro stažení souhlasu, jak je vysvětleno níže

Kontaktování za účelem domluvení si schůzky

Souhlas

Pro stažení souhlasu, jak je vysvětleno níže

Sdílení nahrávek hovorů s poskytovateli služeb

Oprávněné zájmy

Pro podání námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Pro zasílání e-mailů nebo SMS zpráv o podobných produktech a službách

Oprávněné zájmy*

Pro podání námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů. Máte rovněž právo podávat námitky proti přímému marketingu

Za účelem vytvoření uživatelského a obdobného/podobného publika

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Příjem údajů od poskytovatelů služeb

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

Za účelem odeslání e-mailu nebo SMS s více informacemi o produktech nebo službách, o které jste projevili zájem

Souhlas

Chcete-li svůj souhlas stáhnout, klikněte na odkaz pro odhlášení odběru v e-mailu, případně SMS zprávě. 

Aby se vám lépe pracovalo s aplikací a pro přiřazování marketingového obsahu

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

K ověření toho, zda je odeslání webového formuláře skutečnou žádostí (pouze v případě, že se vaše žádost týká finančního produktu nebo finančních služeb)

Oprávněné zájmy

Máte právo podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů

*Podle nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 (PECR) odesíláme takové e-maily na základě stávající zákaznické výjimky (soft opt-in).

V každém případě, kdy jsme identifikovali oprávněné zájmy jako právní základ pro naše zpracování, jsme provedli posouzení oprávněných zájmů.

VAŠE PRÁVA

Vaše práva určuje země, ve které sídlíte. Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Velké Británii, máte podle GDPR v souvislosti se svými osobními údaji určitá práva. Ve vztahu k našim stránkám a službám, které poskytujeme, jsou tato práva uvedena v tabulce výše. Tato práva a vaše další práva vysvětlíme podrobněji níže.

Právo na přístup – Kdykoli máte právo požádat nás o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.

Právo na opravu – Pokud osobní údaje, které o vás uchováváme, nejsou přesné nebo aktuální a vyžadují změnu nebo opravu, máte právo na opravu nebo doplnění údajů.

Právo na výmaz – Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz osobních údajů, kterými o vás disponujeme (např. pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro něž byly shromažďovány nebo zpracovávány).

Právo vznést námitku nebo omezit zpracování – Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti tomu, že vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud například zpracováváme vaše údaje na základě našich oprávněných zájmů a pro takové zpracování neexistují žádné přesvědčivé oprávněné důvody, které by převažovaly nad vašimi právy a zájmy.

Právo na přenositelnost údajů – V některých případech máte právo obdržet veškeré osobní údaje, které o vás uchováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas – Za omezených okolností, kdy jste poskytli souhlas se shromažďováním, zpracováním a předáváním osobních údajů pro konkrétní účel, máte právo svůj souhlas s tímto konkrétním zpracováním kdykoli odvolat. Toto právo můžete uplatnit v našem Centru preferencí.

Uplatňování vašich práv

Jak je vysvětleno výše, své právo na odvolání souhlasu můžete uplatnit v našem Centru preferencí https://preferences.safe-click.net/.

Přejete-li si uplatnit jakákoliv další práva podle GDPR nebo pokud si přejete zjistit, jak vaše údaje používáme, napište nám na adresu dataprotection@mvfglobal.com. Případně nám můžete napsat na výše uvedenou adresu nebo nás informovat telefonicky.

Naším hlavním dozorčím orgánem pro zpracování údajů stanovené v těchto zásadách osobních údajů je Úřad komisaře pro informace Velké Británie (ICO). Pokud nejste spokojeni s tím, jak vaše údaje zpracováváme, máte právo podat u ICO stížnost.

Pokud máte sídlo mimo Velkou Británii nebo chcete podat stížnost týkající se našich činností mimo Velkou Británii, můžete tak učinit u jiného dozorového orgánu. Seznam příslušných orgánů najdete zde.

PRÁVA NA SOUKROMÍ PLATNÁ V KALIFORNII

Tato část obsahuje bližšíinformace o osobních údajích, které shromažďujeme o kalifornských spotřebitelích, a o právech, jež stanovuje Kalifornský zákon o ochraně spotřebitele (dálejen „CCPA“).

V souvislosti se svými údaji máte určitá práva, včetně práva na výmaz osobních údajů a práva vznést námitku proti prodeji vašich osobních údajů třetím stranám. Podrobnosti o osobních údajích, které jsme získali v posledních 12 měsících, včetně kategorií zdrojů, naleznete v části „Jaké údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme“ uvedené výše. Tyto údaje získáváme pro účely vymezené výše v části „Jak vaše údaje používáme“. Tyto údaje sdílíme s kategoriemi třetích stran popsanými v téže části. Osobní údaje, které shromažďujeme, neprodáváme (jak je stanoveno v CCPA). Soubory cookie třetích stran používáme pro naše reklamní účely, jak je popsáno v části Soubory cookie výše a v tabulce níže.

Krom určitých omezení stanovuje CCPA pro kalifornské spotřebitele právo vyžádat si více informací o kategoriích nebo konkrétních shromažďovaných osobních údajích, například o tom, jak tyto informace používáme a zveřejňujeme, a osobní údaje vymazat.

Kalifornští spotřebitelé mohou podat žádost v souladu se svými právy stanovenými CCPA na adrese protection@mvfglobal.com. Váš požadavek ověříme pomocí informací, které jste nám již dříve poskytli, včetně vaší e-mailové adresy.

Přečtěte si prosím naše úplné zásady ochrany osobních údajů pro kalifornské spotřebitele uvedené na adrese https://www2.mvfglobal.com/privacy_policy/55baa/71f55.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

V případě jakýchkoliv otázek ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jakýchkoliv otázek týkajících se ochrany osobních údajů či soukromí obecně nás kontaktujte na adrese dataprotection@mvfglobal.com.

Můžete nám také napsat na adresu uvedenou výše v části „O nás“.

Náš zástupce v EU

Jelikož již nemáme provozovnu v Evropské unii, jmenovali jsme zástupce se sídlem v Nizozemsku. Níže uvádíme podrobnosti o našem zástupci v EU: Software Vergelijken B.V. se sídlem v Heresingel 4B, 9711 ES Groningen, Nizozemsko. 

Pokud máte sídlo v EU a máte jakékoli otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jakékoli otázky týkající se ochrany údajů či soukromí obecně, můžete kontaktovat našeho zástupce v EU přímo na adrese dataprotection@mvfglobal.com.

SOUBORY COOKIE, KTERÉ POUŽÍVÁME, A ÚČELY, ZA JAKÝMI JE POUŽÍVÁME

Soubor cookie Název Účel

Universal Analytics (Google)

_ga _gali _gat_UA-1036645-1 _gid

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Informace používáme k sestavování přehledů a k vylepšování. Tyto soubory cookie shromažďují informace anonymně, včetně toho, odkud návštěvníci na danou internetovou stránku přišli a které podstránky navštívili. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Taboola Retargeting

 

Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení reklam Taboola podle dříve navštívených stránek. Pokud jste například navštívili náš web dříve, mohou se vám zobrazit další reklamy související s daným produktem nebo službami. Taboola je reklamní síť, která zobrazuje sponzorovaný obsah, a to obvykle jako odkazy pod článkem na hlavních zpravodajských stránkách.

Outbrain Retargeting

 

Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení reklam Outbrain podle dříve prohlížených stránek. Pokud jste například navštívili náš web dříve, mohou se vám zobrazit další reklamy související s daným produktem nebo službami. Outbrain je reklamní síť, která zobrazuje sponzorovaný obsah, a to obvykle jako odkazy pod článkem na hlavních zpravodajských stránkách.

Adwords Retargeting (Google)

 

Tyto soubory cookie se používají k úpravě cílení našich placených bannerových a kontextových reklam, aby zobrazovaly reklamní obsah uživatelům, kteří již dříve navštívili naše stránky a/nebo na našich stránkách něco dělali, například vyplnili formulář. Neobsahují žádné osobní údaje.

DoubleClick Retargeting

 

Tyto soubory cookie se používají k úpravě cílení naší bannerové reklamy tak, aby zobrazovala reklamní obsah uživatelům, kteří již dříve navštívili naše stránky a/nebo na našich stránkách něco dělali, například vyplnili formulář. Neobsahují žádné osobní údaje.

Taboola Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Taboola.

Outbrain Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Outbrain.

Yahoo Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Yahoo Gemini.

Zemanta Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Zemanta.

Ligatus/LiquidM Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované servery Ligatus a LiquidM.

Plista Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Plista.

Revcontent Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem Revcontent.

EngageYa Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují výdaje na reklamní kampaně poskytované serverem EngageYa.

Adwords Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie zjišťují provedení nějakého úkonu uživatelem na dané internetové stránce jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.

Bing Conversion Tracking

UET Tag

Tyto soubory cookie zjišťují provedení nějakého úkonu uživatelem na dané internetové stránce jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.

DoubleClick Conversion Tracking

 

Tyto soubory cookie zjišťují provedení nějakého úkonu uživatelem na dané internetové stránce jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.

Facebook Pixel

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují a vytvářejí publikum pro reklamní kampaně v síti Facebook Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Nanigans JavaScript Pixel

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují reklamní kampaně spravované prostřednictvím Nanigans. Neobsahují žádné osobní údaje. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: http://www.nanigans.com/privacy-policy/

Twitter Pixel

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují reklamní kampaně zobrazované na síti Twitter. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads

LinkedIn Pixel

 

Tyto soubory cookie měří konverze reklam a optimalizují a vytvářejí publikum pro reklamní kampaně v síti LinkedIn Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Pinterest Tag

 

Tyto soubory cookie se používají ke sledování konverzí, optimalizaci a vytváření publika pro oslovení zákazníků v síti Pinterest. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://help.pinterest.com/en/articles/personalized-ads-pinterest

Skimlinks

 

Naše webové stránky dostávají zaplacenou provizi z prodeje produktů nebo služeb, o kterých píšeme. V některých případech využíváme třetí strany, aby tato partnerství zprostředkovaly. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://skimlinks.com/privacy-policy#users

Amazon Associates

 

Tyto soubory cookie sledují návštěvy internetového obchodu Amazon přes odkaz na jiných stránkách, za které můžeme získat provizi z případných nákupů.

Adsense

 

AdSense využívá soubory cookie k vylepšování reklamy tím, že např. zobrazuje cílené reklamy a omezuje zobrazování reklamy, kterou uživatel již viděl. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní identifikační údaje.

VWO

_vwo

Tyto soubory cookie se používají k optimalizaci našich stránek, jelikož provádějí testy a měření konverzí uživatelů. Rovněž se používají ke sledování informací o uživateli při návštěvě webu (např. informací o prohlížeči a zařízení).

HotJar

 

Hotjar využívá soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací o chování našich uživatelů (např. kolik času tráví na určité stránce, na jaké odkazy klikají apod.) a o jejich zařízeních (zejména informace o IP adrese, která je uložena v anonymizované podobě, o preferovaném jazykovém nastavení atd.). Díky tomu můžeme lépe pochopit potřeby našich uživatelů a optimalizovat tyto služby a jejich využívání. Hotjar ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Společnost Hotjar ani my tyto informace nikdy nepoužijeme k identifikaci jednotlivých uživatelů nebo k jejich přiřazení k dalším údajům o jednotlivých uživatelích. Chcete-li tento typ zpracování odmítnout: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

StackAdapt

 

Tyto soubory cookie umožňují DSP StackAdapt sledovat činnosti prováděné na vaší stránce a porozumět jim. Používají se pro konverzi a sledování interakcce a také k budování publika pro přesměrování.

ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou naší nejnovější verzí a nahrazují veškeré dřívější verze. 

Poslední revize: Březen 2021