PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k vašim osobním údajům vám náleží určitá práva, jejichž součástí je i právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů, profilování (včetně užití vlastního nebo podobného publika) a přímému marketingu. Vaše práva můžete kdykoli uplatnit odesláním e-mailu na naši adresu dataprotection@mvfglobal.com.

Další podrobnosti o námi prováděném zpracování a o vašich právech naleznete.

OBSAH

 • O našich webových stránkách

  O NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

  Naše webové stránky návštěvníkům umožňují žádat o cenové nabídky a informace týkající se výrobků nebo služeb na nich zobrazených nebo vybraných (dále jen „Produkt“).

  Náš web poskytuje službu, jejíž podstatou je propojovat zájemce o Produkt s příslušnými poskytovateli (dále jen „Poskytovatelé služeb“).

  JAK NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY FUNGUJÍ

  Chcete-li v souvislosti s Produktem požádat o cenové nabídky nebo informace (dále jen „Cenové nabídky“), vyplňte a odešlete náš webový formulář.

  Jakmile vaši žádost obdržíme, propojíme vás s jedním nebo více odpovídajícími Poskytovateli služeb. Poskytovatelům služeb sdělíme informace o vás a o vašich požadavcích týkajících se Produktu a oni vás poté budou kontaktovat přímo se svými Cenovými nabídkami. U některých produktů vás můžeme kontaktovat telefonicky, abychom upřesnili podrobnosti nebo vaše požadavky dříve, než vás propojíme s příslušnými Poskytovateli služeb.

  V našem webovém formuláři se budete moci sami přesvědčit, že naše prohlášení o souhlasu je velice srozumitelné. Jsou v něm uvedeni Poskytovatelé služeb, kteří vás budou kontaktovat.

  Je na vašem rozhodnutí, kterého z nich si vyberete. Produkt si však nemusíte koupit od žádného z nich. Nejste povinni koupi uskutečnit.

  Nespolupracujeme s Poskytovateli služeb, dokud s nimi nemáme uzavřenu právně závaznou smlouvu. Zajistíme tak, aby respektovali vaše práva a zabezpečili ochranu a důvěrnost vašich údajů tím, že omezí jejich používání ze své strany (tj. na poskytnutí požadovaných Cenových nabídek) a že je nebudou sdílet s žádnými jinými osobami či subjekty.

  O NÁS

  Expert Market CZ je značkou společnosti Marketing VF Limited (dále jen „MVF“, „my“, „naše“, „naše“ a jejich příslušné tvary).

  MVF je společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem: 06951544, se sídlem v Imperial Works, Perren Street, London NW5 3ED, Spojené království.

  Pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), je společnost Marketing VF Limited správcem vašich údajů. Jsme registrováni jako správce údajů u Úřadu komisaře pro informace Spojeného království (ICO) pod registračním číslem Z1995728. Naši registraci si můžete ověřit zde: www.ico.org.uk

  Pouze ve vztahu k regulovaným produktům a souvisejícím službám poskytovaných námi vystupujeme jako Jmenovaný zástupce společnosti Resolution Compliance Limited. Náš statut u Úřadu pro finanční etiku (FCA), včetně nám udělených práv na přeshraniční činnost v rámci EHP, si můžete ověřit zde: www.fca.org.uk

  CO S VAŠIMI ÚDAJI NEDĚLÁME

  Než přistoupíme k tomu, jaké údaje shromažďujeme a za jakým účelem, vám nejprve vysvětlíme, co s vašimi údaji rozhodně dělat nebudeme, není-li v tomto prohlášení výslovně uvedeno jinak.

 • Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet.
 • Nepoužijeme je k žádnému účelu (včetně opětovného zacílení, směšování v rámci různých kampaní inzerentů nebo umožnění využití tagů (označení) či přesměrování pomocí nich), pokud se tak neděje na souhrnné a anonymní bázi a pouze pro potřeby zhodnocení výkonnosti a účinnosti našich reklamních kampaní.
 • Nepoužijeme je k vytváření, doplňování, úpravě, ovlivňování ani rozšiřování uživatelských profilů, včetně profilů spojených s jakýmkoli identifikátorem mobilního zařízení nebo jinými jedinečnými identifikátory, které slouží k identifikaci konkrétního uživatele, prohlížeče, počítače nebo zařízení.
 • Nepředáme je (včetně anonymních, souhrnných nebo odvozených údajů) žádné reklamní síti, platformě pro výměnu reklam, zprostředkovateli dat nebo jiné službě reklamní či peněžní povahy.

  JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK

  Rozhodnete-li se požádat o Cenové nabídky prostřednictvím našeho webového formuláře, při jeho vyplňování budete vyzváni, abyste zadali vaše kontaktní údaje, jako např. jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, doručovací adresu a/nebo PSČ.

  Také budete požádáni, abyste uvedli informace týkající se vašich požadavků na Produkt.

  Jelikož naše webové formuláře čas od času měníme, můžete být požádáni i o další informace. Z webového formuláře bude vždy zřejmé, jaké informace požadujeme, přičemž vždy vás požádáme jen o takové informace, které se budou bezprostředně týkat vaší žádosti a námi poskytované služby.

  Jak je vysvětleno dále, také uchováváme a sdílíme IP (Internet Protocol) adresy. Každý počítač nebo zařízení má vlastní IP adresu – jedinečné číslo, díky němuž mohou přes internet komunikovat s jinými počítači a zařízeními.

  V případě, že vás budeme kontaktovat telefonicky, abychom upřesnili některé podrobnosti nebo požadavky, můžeme vás rovněž požádat o poskytnutí dalších informací.

  Tyto telefonní hovory můžeme monitorovat a/nebo nahrávat za účelem kontroly kvality a školení zaměstnanců. Příležitostně může být nutné, abychom Poskytovatelům služeb umožnili omezený přístup k takto pořízeným nahrávkám za účelem řešení sporů.

  Dále můžeme shromažďovat vaše osobní údaje:

 • Pokud budete kontaktovat vy nás anebo my vás e-mailem, telefonicky či poštou.
 • Když zveřejníte komentář, materiál nebo jiný obsah na našem webu.

  JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME

  Vaše údaje (popsané výše) použijeme následujícím způsobem.

  Zprostředkování propojení mezi vámi a příslušnými Poskytovateli služeb

  Jak je vysvětleno výše, jakmile vyplníte náš webový formulář a odešlete jej, vaši žádost předáme jednomu nebo více odpovídajícím Poskytovatelům služeb (uvedeným v prohlášení o souhlasu). Provedeme to bezpečným způsobem, např. s využitím protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), který umožňuje šifrovaný přenos dat. Poskytovatelé služeb vás poté budou kontaktovat přímo s Cenovými nabídkami. Kontaktovat vás mohou telefonicky, prostřednictvím textových/SMS zpráv nebo e-mailu.

  Před předáním vaší žádosti některému z Poskytovatelů služeb může naše služba zahrnovat automatizované rozhodování. Naše technologická platforma může automaticky posoudit vaše požadavky na Produkt a vaši žádost předat těm Poskytovatelům služeb, kteří v době podání vaší žádosti chtějí přijímat žádosti o Cenové nabídky.

  IP adresy uchováváme za účelem zabránění nežádoucímu provozu (tj. spamu) na našem webu. Jestliže zjistíme, že z konkrétní IP adresy (tj. z počítače nebo lokality) je zasílán spam, můžeme takovou IP adresu zablokovat. Čas od času IP adresy sdílíme s Poskytovateli služeb, abychom jim umožnili ověřit, že žádosti o Cenové nabídky pocházejí z určité země.

  Telefonické upřesnění podrobností nebo vašich požadavků

  U některých produktů vás můžeme kontaktovat telefonicky, abychom upřesnili podrobnosti nebo vaše požadavky dříve, než vás propojíme s příslušnými Poskytovateli služeb.

  Rovněž vás můžeme telefonicky kontaktovat, abychom se vás zeptali na vaše zkušenosti s využíváním našich webových stránek a našich služeb a z jednání s Poskytovateli služeb, s nimiž jsme vás propojili.

  Abychom vám mohli zasílat informace e-mailem o podobných produktech a službách – ovšem pouze pokud jste zasílání e-mailových sdělení neodmítli

  Využijete-li naši službu zprostředkování cenové nabídky, pak jako stávajícímu uživateli bychom vám chtěli zasílat informace e-mailem nebo prostřednictvím textových/SMS zpráv o podobných produktech či službách, u nichž se domníváme, že by vás informace o nich či jejich cenová nabídka mohly zajímat (dále jen „Jiné produkty“).

  Vždy budete mít možnost odmítnout zasílání takových sdělení dříve, než je odešleme, a pokud tak učiníte, nebudeme vám je zasílat.

  Vytváření vlastního nebo podobného publika

  Rádi pracujeme s platformami Facebook, Google apod. (dále jen „Platformy“), abychom vás mohli oslovovat s reklamami na Jiné produkty. Tyto Platformy také využíváme k oslovování dalších lidí, kteří by mohli mít zájem o využití naší služby zprostředkování cenové nabídky.

  Děláme to dvěma způsoby. V obou případech budou vaše údaje i další data použita k vytvoření vlastního a/nebo podobného publika. Kdykoli je publikum sdíleno s Platformou, jsou data nejprve upravena a pseudonymizována, což znamená, že jakékoli údaje specifického publika, které by umožnily identifikaci konkrétní osoby, jsou nahrazeny umělým identifikátorem. Jedná se tedy o bezpečný proces. Nikdy nesdílíme více dat, než je nezbytně nutné pro vytvoření publika.

 • Vlastní publikum (Custom Audience) – představuje okruh stávajících uživatelů naší služby (dále jen „Stávající uživatelé“). Čas od času jej sdílíme s Platformami. Jak je vysvětleno výše, data jsou nejprve upravena a pseudonymizována. Platforma toto publikum využívá k tomu, aby Stávajícím uživatelům zobrazila reklamy na Jiné výrobky.
 • Podobné publikum (Lookalike Audience) – představuje publikum vytvořené Platformou. S Platformami čas od času sdílíme seznam Stávajících uživatelů. Platformy tento seznam využívají k tomu, aby vyhledaly a vytvořily podobné publikum – tj. jiné uživatele Platformy s vlastnostmi podobnými Stávajícím uživatelům, jimž se zobrazují naše reklamy. Jak je vysvětleno výše, data jsou i v tomto případě nejprve upravena a pseudonymizována.

  Proti této činnosti můžete kdykoli vznést námitku, jak vysvětlujeme podrobněji níže, odesláním e-mailu na naši adresu dataprotection@mvfglobal.com.

  Přijímání údajů od Poskytovatelů služeb

  Poskytovatelé služeb nám mohou čas od času předat zpět některé údaje. Může se tak stát v případě, že mají nějaký dotaz týkající se námi zaslané žádosti o Cenové nabídky a po nás chtějí odpověď. Údaje nám mohou předat zpět společně s informacemi o tom, zda se koupě uskutečnila či nikoli, což nám umožňuje dále zlepšovat naše marketingové aktivity. Předané údaje můžeme také použít k vytvoření vlastního či podobného publika, jak jsou vysvětleny výše.

  Spolupráce s dodavateli

  Spolupracujeme s celou řadou dodavatelů, kteří zpracovávají údaje naším jménem. Patří k nim poskytovatelé cloudových úložišť, e-mailových služeb a cloudové telefonie. S těmito dodavateli máme uzavřeny odpovídající smlouvy, aby byla zajištěna ochrana i důvěrnost údajů.

  COOKIES

  Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají na váš počítač vámi navštívené webové stránky. Používají se především pro zajištění správného či efektivnějšího fungování webových stránek a jejich vlastníkům slouží zároveň k získávání informací. Na konci tohoto prohlášení naleznete tabulku se všemi cookies, které používáme, společně s účelem, pro který je používáme.

  Nastavení většiny internetových prohlížečů umožňuje povolit či blokovat ukládání cookies. Chcete-li se dozvědět více o cookies a o tom, k čemu slouží, jak je můžete spravovat a jak je můžete odstranit, navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

  Pokud nechcete být sledováni službou Google Analytics na žádných webových stránkách, navštivte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout..

  PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

  V závislosti na zemích, v nichž hledáte Poskytovatele služeb, můžeme vaše údaje předat mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“). Pokud například hledáte Poskytovatele služeb ve Spojených státech amerických, může být nutné předat vaše údaje do USA.

  Pro některé z těchto zemí (např. Kanadu, Nový Zéland, USA) vydala Evropská komise rozhodnutí o odpovídající ochraně (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), což znamená, že je v nich zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů.

  Ostatní země nenabízejí stejnou úroveň právní ochrany jako země EHP nebo země disponující rozhodnutím o odpovídající ochraně. V případě, že bychom vaše údaje předávali tímto způsobem, podnikneme potřebné kroky, aby byla zaručena jejich ochrana na stejné úrovni, jaká platí v EHP. Ty mohou například zahrnovat požadavek, aby organizace přijímající údaje byla registrována dle požadavků štítu EU-USA na ochranu soukromí (v případě předávání do USA) (https://www.privacyshield.gov) nebo aby byly použity vzorové smluvní doložky Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

  UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

  Máme zavedeny zásady pro uchovávaní údajů, v nichž je jasně stanoveno, jak dlouho údaje uchováváme a za jakým účelem.

  Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů, pro které byly shromážděny a které jsou uvedeny v tomto prohlášení.

  Například:

 • Vaši žádost o Cenové nabídky uchováme po dobu 6 měsíců od jejího zadání, abychom mohli odpovědět na případné dotazy Poskytovatelů služeb.
 • Jestliže neodmítnete zasílání marketingových sdělení, vaše údaje budeme uchovávat a budeme vám zasílat e-mailová sdělení do té doby, dokud 6 po sobě následujících měsíců na žádné ze zaslaných sdělení nezareagujete.

  Po uplynutí výše uvedených lhůt vaše údaje nebudeme používat jinak než v upravené/anonymizované podobě a uchováme je po dobu 3 let za účelem vyhovění právním předpisům.

  PRÁVNÍ DŮVODY

  V tomto prohlášení je (výše) popsáno, jakým způsobem údaje používáme. GDPR ukládá správci povinnost mít platný právní základ pro každou jím vykonávanou činnost zpracování. V tomto oddíle je vymezen právní základ každé z činností zpracování.

  Činnost Právní základ dle GDPR Vaše práva
  Zprostředkování propojení mezi vámi a příslušnými Poskytovateli služeb Souhlas Odvolat váš souhlas, jak je vysvětleno níže
  Automatizované rozhodování popsané výše Oprávněné zájmy Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů
  Užívání a sdílení IP adres Oprávněné zájmy Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů
  Telefonické upřesnění podrobností nebo vašich požadavků Souhlas Odvolat váš souhlas, jak je vysvětleno níže
  Sdílení nahrávek hovorů s Poskytovateli služeb Oprávněné zájmy Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů
  Zasílání informací e-mailem o podobných produktech a službám Oprávněné zájmy* Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů. Vznést námitku proti přímému marketingu
  Vytváření vlastního nebo podobného publika Oprávněné zájmy Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů
  Přijímání údajů od Poskytovatelů služeb Oprávněné zájmy Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů

  *V souladu se zákonem z roku 2003 o ochraně soukromí a elektronických komunikacích platným ve Spojeném království (Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (PECR)) zasíláme e-mailová sdělení na základě tzv. soft opt-in výjimky.

  V každém případě, v němž jsme identifikovali naše oprávněné zájmy jako právní základ pro zpracování, jsme provedli jejich posouzení.

  VAŠE PRÁVA

  V souladu s GDPR vám náleží celá řada práv. Ve výše uvedené tabulce jsou popsána práva, která se vztahují k našim webovým stránkám a námi poskytované službě. Podrobnější vysvětlení těchto a dalších práv naleznete níže.

  Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo nás kdykoli požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit, zda je zpracováváme zákonným způsobem.

  Právo na opravu osobních údajů – Jestliže osobní údaje, které o vás uchováváme, nejsou přesné anebo aktuální a je zapotřebí je doplnit nebo opravit, máte právo na opravu nebo doplnění vašich údajů.

  Právo na výmaz osobních údajů – Za určitých okolností máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme (např. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo zpracovávány).

  Právo vznést námitku proti zpracování nebo omezit zpracování osobních údajů – Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů. Pokud například vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů a neexistují žádné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi právy a zájmy.

  Právo na přenositelnost osobních údajů – V určitých případech máte právo získat osobní údaje, které o vás uchováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  Právo odvolat souhlas – Za jistých omezených okolností, kdy jste poskytli souhlas se shromažďováním, zpracováním a předáváním vašich osobních údajů za specifickým účelem, máte právo takto poskytnutý souhlas kdykoli odvolat. Toto právo můžete uplatnit v našem centru preferencí.

  Uplatnění vašich práv

  Jak je vysvětleno výše, vaše právo odvolat souhlas můžete uplatnit prostřednictvím našeho centra preferencí https://preferences.safe-click.net/.

  Chcete-li uplatnit jakékoli z vašich dalších práv vyplývajících z GDPR, pošlete nám e-mail na naši adresu dataprotection@mvfglobal.com. Alternativně nám můžete napsat na adresu uvedenou výše, nebo nás můžete informovat telefonicky.

  Naším hlavním dozorovým úřadem dohlížejícím na činnosti zpracování popsané v tomto prohlášení je Úřad komisaře pro informace Spojeného království (ICO). Nebudete-li spokojení s tím, jak vaše údaje zpracováváme, máte právo podat námitku k tomuto úřadu.

  Pokud se vaše bydliště nenachází ve Spojeném království anebo se vaše stížnost týká našich činností prováděných mimo území Spojeného království, můžete dát přednost podání stížnosti k jinému dozorovému úřadu. Seznam příslušných dozorových úřadů naleznete zde http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

  JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

  Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo ochrany vašich údajů či soukromí, můžete nás kontaktovat na adrese dataprotection@mvfglobal.com.

  Alternativně nám můžete napsat na adresu uvedenou výše.

  Cookie Název Účel
  Universal Analytics (Google) _ga _gali _gat_UA-1036645-1 _gid Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky. Informace vyžíváme k sestavování zpráv a k vylepšením. Cookies shromažďují informace v anonymní podobě, jako např. informace o počtu návštěvníků jednotlivých webových stránek, z jakých stránek se návštěvníci na určitý web dostali a jaké webové stránky navštívili.

  Pro blokování: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Taboola Retargeting Tyto soubory cookie slouží k nastavení reklam Taboola na míru uživateli podle dříve navštívených stránek. Pokud jste například náš web již někdy navštívili, mohly se vám zobrazovat reklamy související s prohlíženými produkty nebo službami. Taboola je reklamní síť, která zobrazuje sponzorovaný obsah v podobě odkazů pod články na předních zpravodajských webech.
  Outbrain Retargeting Tyto soubory cookie slouží k nastavení reklam Outbrain na míru uživateli podle dříve navštívených stránek. Pokud jste například náš web již někdy navštívili, mohly se vám zobrazovat reklamy související s prohlíženými produkty nebo službami. Outbrain je reklamní síť, která zobrazuje sponzorovaný obsah v podobě odkazů pod články na předních zpravodajských webech.
  Adwords Retargeting (Google) Tyto soubory cookie slouží k úpravě zacílení našeho placeného vyhledávání a display reklamy pro zobrazení odpovídajících reklam uživatelům, kteří již naše stránky navštívili a/nebo se na nich nějakým způsobem angažovali, jako např. vyplněním formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.
  DoubleClick Retargeting Tyto soubory cookie slouží k úpravě zacílení naší display reklamy pro zobrazení odpovídajících reklam uživatelům, kteří již naše stránky navštívili a/nebo se na nich nějakým způsobem angažovali, jako např. vyplněním formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.
  Taboola Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují efektivitu reklamních kampaní v síti Taboola.
  Outbrain Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují efektivitu reklamních kampaní v síti Outbrain.
  Yahoo Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují efektivitu reklamních kampaní v síti Yahoo Gemini.
  Zemanta Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují efektivitu reklamních kampaní v síti Zemanta.
  Ligatus/LiquidM Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří konverze a optimalizují efektivitu reklamních kampaní v síti Ligatus and LiquidM.
  Plista Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují efektivitu reklamních kampaní v síti Plista.
  Revcontent Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují efektivitu reklamních kampaní v síti Revcontent.
  EngageYa Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují efektivitu reklamních kampaní v síti EngageYa.
  Adwords Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří dokončení nějaké akce uživatelem na webových stránkách, jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.
  Bing Conversion Tracking UET Tag Tyto soubory cookie měří dokončení nějaké akce uživatelem na webových stránkách, jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.
  DoubleClick Conversion Tracking Tyto soubory cookie měří dokončení nějaké akce uživatelem na webových stránkách, jako např. vyplnění formuláře. Neobsahují žádné osobní údaje.
  Facebook Pixel Tyto soubory cookie měří konverze z reklam, optimalizují a vytvářejí publikum pro reklamní kampaně v síti Facebook. Pro blokování: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
  Nanigans JavaScript Pixel Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují reklamní kampaně spravované prostřednictvím Nanigans. Neobsahují žádné osobní údaje. Pro blokování: http://www.nanigans.com/privacy-policy/
  Twitter Pixel Tyto soubory cookie měří konverze z reklam a optimalizují reklamní kampaní v síti Twitter. Pro blokování: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
  LinkedIn Pixel Tyto soubory cookie měří konverze z reklam, optimalizují a vytvářejí publikum pro reklamní kampaně v síti LinkedIn. Pro blokování https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
  Pinterest Tag Tyto soubory cookie slouží ke sledování konverzí z reklam, optimalizují a vytvářejí publikum pro oslovení návštěvníků webových stránek Pinterest. Pro blokování: https://help.pinterest.com/en/articles/personalized-ads-pinterest
  Skimlinks Naše webové stránky získávají provizi z prodeje námi propagovaných produktů nebo služeb. V některých případech využíváme třetí strany pro zprostředkování těchto partnerství. Pro blokování: https://skimlinks.com/privacy-policy#users
  Amazon Associates Tyto soubory cookie sledují referenční návštěvy internetového obchodu Amazon, za které můžeme získat provizi z případných realizovaných nákupů.
  Adsense AdSense využívá soubory cookie k vylepšování reklamy tím, že např. zobrazuje cílené reklamy a omezuje zobrazování reklamy, kterou uživatel již viděl.

  Tyto soubory neobsahují žádné údaje o identifikovatelných osobách.

  VWO _vwo Tyto soubory cookie nám pomáhají optimalizovat naše webové stránky prováděním různých testů a měřením konverzí u uživatelů. Také slouží ke sledování informací o uživatelích, kteří naše webové stránky navštívili (např. informace o internetovém prohlížeči a zařízení).
  HotJar Hotjar využívá soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací o chování našich uživatelů (např. kolik času tráví na určité stránce, na jaké odkazy klikají apod.) a o jejich zařízeních (zejména informace o IP adrese, která je uložena v anonymizované podobě, o preferovaném jazykovém nastavení atd.). Umožňuje nám to lépe porozumět potřebám uživatelů, optimalizovat naše služby a vylepšovat uživatelský zážitek.

  Hotjar uchovává tyto informace v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Hotjar ani my nikdy nepoužijeme tyto informace k identifikaci individuálních uživatelů nebo k párování s jinými údaji o individuálních uživatelích.

  Pro blokování: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

  ZMĚNY PROHLÁŠENÍ

  Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat.

  Poslední revize: 11. května 2018