GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Verilerinizle ilgili olarak, meşru menfaatler temelinde işlenmesine, (özel ve benzer hedef kitleleri kullanımı dahil) profil oluşturulmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz hakkı dahil olmak üzere belirli haklara sahipsiniz. Haklarınızı, herhangi bir zamanda dataprotection@mvfglobal.com. adresimize ileti göndererek kullanabilirsiniz. İşleme sürecimiz ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıya bakın.

İÇİNDEKİLER

 • Sitemiz hakkında
 • Sitemiz nasıl çalışıyor?
 • Hakkımızda
 • Verilerinizle yapmadıklarımız
 • Hangi verileri topluyoruz ve bunu nasıl yapıyoruz?
 • Verilerinizi nasıl kullanıyoruz?
 • Çerezler
 • Verilerinizin aktarımı
 • Verilerinizin toplanması
 • Yasal dayanaklar
 • Haklarınız
 • İletişim
 • Bu bildirimdeki değişiklikler
 • SİTEMİZ HAKKINDA

  Sitemiz, insanlara bu sitede gösterilen veya seçilen ürün veya hizmet (“Ürün”) ile ilgili fiyat teklifi veya bilgi talep etme olanağı verir.

  Sitemizin sağladığı hizmet, Ürünü satın almak isteyen insanları Ürünün tedarikçileriyle (“Hizmet Sağlayıcıları”) buluşturmaktır

  SİTEMİZ NASIL ÇALIŞIYOR?

  Ürün için fiyat teklifi veya bilgi (“Fiyat Teklifleri”) talep etmek ve almak isterseniz lütfen web formumuzu doldurun ve bize iletin.

  Talebinizi aldığımızda, sizi bir ya da daha fazla Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiye geçireceğiz. Bu Hizmet Sağlayıcılarına sizinle ve Ürün şartlarınızla ilgili bilgileri vereceğiz. Bu Hizmet Sağlayıcılar daha sonra doğrudan sizinle iletişime geçerek talep ettiğiniz Fiyat Tekliflerini iletecekler.

  Bazı ürünler için, ilgili Hizmet Sağlayıcılar ile ilişkiye geçmenizi sağlamadan önce bilgilerinizi veya belirttiğiniz şartları doğrulamak için sizi arayabiliriz.

  Web formumuzda gerçekten açık bir onay beyanımız olduğunu göreceksiniz. Bu beyanda sizinle iletişime geçecek Hizmet Sağlayıcıları belirtilmektedir.

  Hangi Hizmet Sağlayıcıdan Ürün satın alacağınızı seçebilirsiniz. Ama hiçbirinden satın almak zorunda değilsiniz. Satın alma yükümlülüğünüz yoktur.

  Yasal bir sözleşme imzalamadan hiçbir Hizmet Sağlayıcı ile çalışmıyoruz. Bunun amacı, verilerinizi güvende ve gizli tutarak, (örneğin size talep ettiğiniz Fiyat Tekliflerini verirken) kullanımlarını sınırlayarak ve başkalarıyla paylaşmayarak verilerinize ve haklarınıza saygı göstermelerini sağlamak.

  HAKKIMIZDAM

  Expert Market TR, Marketing VF Limited (“MVF”, “biz”, ) şirketine ait bir markadır. Marketing VF Limited, İngiltere ve Galler'de (şirket numarası 06951544) kayıtlı ve ofis adresi Imperial Works, Block C, Perren Street, London NW5 3ED, United Kingdom olan bir şirkettir.

  Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (“GDPR”) amaçları açısından verilerinizle ilgili veri sorumlusu Marketing VF Limited’dir. Biz, Birleşik Krallık Veri Komisyonu Ofisi’nde (ICO) Z1995728 numarasıyla kayıtlı bir veri sorumlusuyuz. Kaydımızı buradan kontrol edebilirsiniz: www.ico.org.uk

  Yalnızca düzenlemeye tabi ürünler ve bu ürünlerle bağlantılı hizmetlerimizle ilgili olarak, Resolution Compliance Limited’in Atanmış Temsilcisiyiz. Birleşik Krallık Financial Conduct Authority (FCA) nezdindeki durumumuzu ve AEA içinde serbest iş yapma (passporting) haklarımızı bu adresten kontrol edebilirsiniz: www.fca.org.uk

  VERİLERİNİZLE YAPMADIKLARIMIZ

  Bu bildirimde açıkça belirtilmediği sürece, toplayacağımız veri türlerini ve toplama yöntemlerimizi onaylamanızdan önce, verilerinizle neleri kesin olarak yapmadığımızı bilmenizi istiyoruz:

 • Verilerinizi başka kimseyle paylaşmayız.
 • Yalnızca reklam kampanyalarımızın performansını ve etkinliğini değerlendirmek için ve anonim kullanımlar dışında (yeniden hedefleme, birden fazla reklamcının kampanyasıyla kaynaştırma veya kaçak kullanıma veya etiketlerle yeniden yönlendirmeye izin verme dahil) başka hiçbir amaçla kullanmayız.
 • Verilerinizi kullanıcı profilleri oluşturmak, düzenlemek veya geliştirmek veya bu profillere eklemek için kullanmayız. Bu verilere, her türlü mobil cihaz tanımlayıcısı veya belirli bir kullanıcıyı, tarayıcıyı, bilgisayarı veya cihazı tanımlayan her tür diğer benzersiz tanımlayıcılar da dahildir.
 • Anonim olarak, toplu halde veya türev veriler de dahil olmak üzere, verilerinizi hiçbir reklam ağı, reklam borsası, reklam komisyoncusu veya reklamcılık ya da paraya dönüştürme ile ilgili başka bir hizmete aktarmayız.
 • HANGİ VERİLERİ TOPLUYORUZ VE BUNU NASIL YAPIYORUZ?

  Fiyat Teklifleri istemek için web formumuzu doldurursanız, sizden adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, posta adresini ve/veya posta kodunuz gibi iletişim bilgileriniz istenir.

  Web formumuzda sizden ürün şartlarınızla ilgili bilgileri de vermeniz istenir.

  Web formlarımızı zaman zaman değiştirdiğimiz için sizden başka bilgiler de istenebilir. Web formunda sizden hangi bilgileri istediğimiz her zaman açık olacaktır ve sizden yalnızca talebinizle ve size sağlayacağımız hizmetle ilgili bilgiler isteriz.

  Ayrıca, aşağıda açıklandığı gibi Internet Protocol (IP) adreslerini saklar ve paylaşırız. Her bilgisayarın veya aygıtın, internet üzerindeki diğer bilgisayarlar ve aygıtlarla iletişim kurmasını sağlayan bir IP adresi (benzersiz bir numarası) vardır.

  Bilgilerinizi veya şartlarınızı doğrulamak için sizi ararsak, bazı ek bilgiler vermenizi isteyebiliriz.

  Bu görüşmeleri kalite kontrol veya personel eğitimi amacıyla izleyebilir ve/veya kaydedebiliriz. Ayrıca, bazen Hizmet Sağlayıcılara ihtilafları çözmek amacıyla bu kayıtlara sınırlı erişim yetkisi de verebiliriz.

  Ayrıca, aşağıdaki durumlarda sizin hakkınızda veri toplayabiliriz:

 • E-posta, telefon veya posta yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde veya biz sizinle iletişime geçtiğimizde.
 • Sitemize yorum, materyal veya başka içerikler yüklediğinizde.
 • VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ?

  (Yukarıda tanımlanan) verilerinizi aşağıda belirtilen şekillerde kullanıyoruz.

  Sizi ilgili Hizmet Sağlayıcılarla iletişime geçirmek için

  Yukarıda açıklandığı gibi, web formumuzu ilettiğiniz takdirde, talebinizi (onay beyanında belirtilen) bir veya daha fazla ilgili Hizmet Sağlayıcıya aktarırız. Bunu güvenli bir şekilde yaparız. Örneğin, HTTP Secure (HTTPS) kullanırız. Bu verilerinizin şifrelendiği anlamına gelir. Hizmet Sağlayıcıları bundan sonra doğrudan sizinle iletişime geçerek fiyat tekliflerini iletirler. Sizinle telefon, kısa mesaj/SMS veya e-postayla iletişime geçebilirler.

  Talebinizi herhangi bir Hizmet Sağlayıcıya iletmemizden önce, hizmetimiz bir otomatik karar verme unsuru içerebilir. Teknoloji platformumuz Ürün şartlarınızı otomatik olarak değerlendirebilir ve talebinizi talebinizin yapıldığı zamanda Fiyat Teklifleri için talep almak isteyebileceğiniz Hizmet Sağlayıcılarına iletebilir.

  Sitemize gelebilecek istenmeyen trafiği (örneğin, istenmeyen iletileri) durdurmak için IP adreslerini saklarız. Örneğin, belirli bir IP adresinden (yani bir bilgisayardan veya konumdan) istenmeyen iletiler geldiğini fark ettiğimizde bu IP adresini engelleyebiliriz. Zaman zaman, Fiyat Teklifi taleplerinin belirli bir ülkeden gelip gelmediğini doğrulamalarını sağlamak için Hizmet Sağlayıcılarla IP adreslerini de paylaşıyoruz.

  Bilgilerinizi veya şartlarınızı doğrulamak amacıyla sizi aramak için

  Bazı ürünler için, ilgili Hizmet Sağlayıcılar ile ilişkiye geçmenizi sağlamadan önce bilgilerinizi veya belirttiğiniz şartları doğrulamak için sizi arayabiliriz.

  Sitemizi ve hizmetimizi kullanma deneyiminiz ve iletişime geçmenizi sağladığımız Hizmet Sağlayıcılarıyla aranızdaki ilişki hakkında sorular sormak üzere de sizi telefonla arayabiliriz.

  Size benzer ürünler ve hizmetler hakkında ileti göndermek için – (Ama yalnızca bu tür iletileri almamayı tercih etmediğiniz sürece)

  Fiyat teklifi talep hizmetimizi kullandığınız takdirde, mevcut bir kullanıcı olarak size hakkında fiyat teklifi veya bilgi almak isteyebileceğinizi düşündüğümüz benzer ürünler ve hizmetler (“Diğer Ürünler”) hakkında e-posta iletileri veya metin/SMS mesajları göndermek isteriz.

  Mesaj göndermeden önce size bu tür mesajları almamayı tercih etme fırsatını her zaman vereceğiz ve almamayı tercih ettiğiniz takdirde size bu tür mesajlar göndermeyeceğiz.

  Özel ve benzer hedef kitleler oluşturmak

  Size Diğer Ürünlerle ilgili reklamlar ulaştırmak için Facebook, Google ve diğer platformlar (“Platformlar”) ile birlikte çalışmak istiyoruz. Fiyat teklifi talep hizmetimizi kullanmak isteyen başka insanlara ulaşmak için de Platformları kullanmak istiyoruz.

  Bunu iki şekilde yapıyoruz. Her iki durumda da, verileriniz, diğer verilerle birlikte, bir özel hedef kitle ve/veya benzer hedef kitle oluşturmak için kullanılır. Bir hedef kitle bir Platform ile paylaşıldığında, veriler önce parçalarına ayrılır ve kişisel bilgilerden arındırılır, yani hedef kitle içinde belirli bir kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlayacak veriler yapay tanımlayıcılarla değiştirilir. Bu güvenli bir işlemdir. Ayrıca, hedef kitleyi oluşturmak için ihtiyaç duyduğumuzdan fazla veri paylaşmıyoruz.

 • Özel hedef kitle – Bir özel hedef kitle hizmetimizin mevcut kullanıcılarını (“Mevcut Kullanıcılar”) içeren bir listedir. Bu listeyi zaman zaman Platformlarla paylaşırız. Yukarıda açıklandığı gibi, veriler önce parçalarına ayrılır ve kişisel bilgilerden arındırılır. Platform bu hedef kitleyi Mevcut Müşterilerimize Diğer Ürünler hakkındaki reklamlarınızı göstermek için kullanır.
 • Benzer hedef kitle – Bir benzer hedef kitle Platform tarafından oluşturulan bir hedef kitledir. Zaman zaman Mevcut Kullanıcılarımızın bir listesini Platformlarla paylaşırız. Platform bu listeyi reklamlarımızı gösterdiği benzer listeler (yani Mevcut Kullanıcılarla benzer özelliklere sahip başka Platform kullanıcıları) bulmak ve oluşturmak için kullanır. Yine, yukarıda açıklandığı gibi, veriler önce parçalarına ayrılır ve kişisel bilgilerden arındırılır.
 • Yukarıda açıkladığımız gibi, bu adrese yazarak bu işleme itiraz edebilirsiniz: dataprotection@mvfglobal.com.

  Hizmet Sağlayıcılarından veri alma

  Hizmet Sağlayıcıları da zaman zaman bize bazı veriler verebilirler. Bunu, onlara gönderdiğimiz bir Fiyat Teklifi talebi ile ilgili bir sorgu olduğunda sorguyu çözüme kavuşturmamızı sağlamak için yapabilirler. Pazarlama faaliyetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olmak için, bir ürünün satın alınıp alınmadığının teyidiyle birlikte de bize veriler verebilirler. Bu verileri, yukarıda açıklanan şekilde özel ve benzer hedef kitleler oluşturmak için de kullanabiliriz.

  Tedarikçilerle çalışma

  Bizim adımıza veri işleyen belli sayıda tedarikçiyle de çalışıyoruz. Buna bulut depolama sağlayıcıları, e-posta hizmeti sağlayıcıları ve bulut telefonu sağlayıcıları dahildir. Tedarikçilerle aramızda, verilerin korunmasını ve gizli kalmasını sağlayacak uygun sözleşmelerimiz var.

  ÇEREZLER

  Çerezler ziyaret ettiğiniz web sitelerinin bilgisayarınıza yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Web sitelerinin çalışması veya daha etkili şekilde çalışması için olduğu gibi sitenin sahiplerine bilgi sağlamak için de yaygın bir şekilde kullanılır. Bu politika belgesinin altında, hangi çerezleri hangi amaçlarla kullandığımızı gösteren bir tablo bulunmaktadır.

  Web tarayıcılarının çoğu tarayıcı ayarlarıyla çoğu çerez üzerinde belirli bir kontrol olanağı sağlar. Yerleştirilen çerezleri görme, bunları yönetme ve silme dahil olmak üzere, çerezler hakkında daha fazla bilgi için www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin

  Google Analytics tarafından tüm web sitelerinde izlenmemeyi seçmek için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin.

  VERİLERİNİZİN AKTARIMI

  Hizmet Sağlayıcıları hangi ülkede aradığınıza bağlı olarak, verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA“) dışına aktarabiliriz. Örneğin, ABD’de Hizmet Sağlayıcıları arıyorsanız verilerinizi ABD’ye aktarmamız gerekebilir.

  Bu ülkelerini bazıları (örneğin, Kanada, Yeni Zelanda, ABD) bir Avrupa Komisyonu uygunluk kararına (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) sahiptir. Bunun anlamı uygun bir veri koruma seviyesi sunmaları gerektiği anlamına gelir.

  Diğer ülkeler AEA’ndaki ülkelerle aynı yasal koruma düzeyine veya bir uygunluk kararına sahip değildir. Verilerinizi bu şekilde aktarırsak, AEA’nda geçerli düzeylerde korumasını sağlamak için gerekli adımları atacağız. Buna, örneğin, verileri alan kuruluşun (ABD’ye veri aktarımı durumunda) AB-ABD Gizlilik Kalkanı’na (https://www.privacyshield.gov) kayıtlı olmasını sağlamak veya AB’nin model sözleşme hükümlerini (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) kullanmamız dahil olabilir.

  VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

  Verileri ne kadar süre ve hangi nedenler tutacağımızı açık bir şekilde belirleyen bir veri saklama politikamız var.

  Verilerinizi yalnızca, bu bildirimde belirlenen şekilde ilk toplanma amacını yerine getirmek için gerektiği sürece saklayacağız.

  Örneğin:

 • Fiyat Teklifi talebinizi, Hizmet Sağlayıcılardan gelmesi muhtemel sorguları çözüme kavuşturmak amacıyla talebinizi bize ilettiğiniz tarihten sonra 6 ay boyunca saklayacağız.
 • Bizden başka pazarlama materyalleri almamayı tercih etmediyseniz, birbirini takip eden altı aylık bir dönem boyunca iletilerimizle bir işlem yapmadığınız sürece verilerinizi saklayacağız ve size ileti göndereceğiz.
 • Yukarıda belirtilen dönemlerin ardından, verilerinizi kullanmayacağız ancak bu verileri parçalarına ayırıp kişisel bilgilerden ayrındırarak uyumluluk amaçlarıyla 3 yıl boyunca saklayacağız.

  YASAL DAYANAKLAR

  Bu bildirimde (yukarıda) verilerinizi nasıl kullandığımız açıklanmaktadır. GDPR uyarınca, veri sorumlularının üstlendikleri her işleme faaliyeti için geçerli bir yasal temele sahip olmaları gerekir Bu bölümde her faaliyet için dayandığımız yasal temel belirtilmektedir.

  Faaliyet GDPR çerçevesinde yasal temel Haklarınız
  Sizi ilgili Hizmet Sağlayıcılarla iletişime geçirmek için Onay Onayınızı, aşağıda açıklanan şekilde geri çekmek
  Yukarıda açıklanan otomatik karar verme Meşru menfaatler Meşru menfaatlere dayalı işlemeye itiraz etme hakkınız var
  IP adreslerini kullanma ve paylaşma Meşru menfaatler Meşru menfaatlere dayalı işlemeye itiraz etme hakkınız var
  Bilgilerinizi veya şartlarınızı doğrulamak amacıyla sizi aramak için Consent Onayınızı, aşağıda açıklanan şekilde geri çekmek
  Hizmet Sağlayıcıları ile çağrı kayıtlarını paylaşmak Meşru menfaatler Meşru menfaatlere dayalı işlemeye itiraz etmek
  Benzer ürünler ve hizmetler hakkında size e-posta iletisi göndermek Meşru menfaatler Meşru menfaatlere dayalı işlemeye itiraz etmek. Doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkına da sahipsiniz
  To create custom and lookalike/similar audiences Meşru menfaatler Meşru menfaatlere dayalı işlemeye itiraz etme hakkınız var
  Hizmet Sağlayıcılardan veri almak Meşru menfaatler Meşru menfaatlere dayalı işlemeye itiraz etme hakkınız var

  *2003 tarihli Gizlilik ve Elektronik İletişim (AB Direktifi) Yönetmeliği (PECR) çerçevesinde, bu e-posta iletileriniz mevcut müşteri istisnası (soft opt-in) temelinde göndeririz.

  Her durumda, yaptığımız işlemler için yasal temel olarak meşru menfaatleri tanımladığımızda bir meşru menfaatler değerlendirmesi yaptık.

  HAKLARINIZ

  GDPR çerçevesinde bir dizi hakkınız bulunmaktadır. Sitemizle ve sağladığımız hizmetle ilgili olarak, bu haklar yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu hakları ve diğer haklarınızı aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

  Erişim hakkı – Elimizde bulunan hakkınızdaki kişisel bilgilerin bir kopyasını herhangi bir anda bizden isteme ve yasalara uygun bir şekilde işlenip işlenmediğini kontrol etme hakkına sahipsiniz.

  Düzeltme hakkı – Elimizde bulunan hakkınızdaki kişisel bilgiler doğru veya güncel değilse ve değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekiyorsa, verilerinizi düzelttirme veya tamamlatma hakkına sahipsiniz.

  Sile hakkı – Elimizde bulunan hakkınızdaki bilgilerin, bazı durumlarda (örneğin, bu bilgiler toplanma veya işlenme amaçları açısından artık gerekli olmadığında) silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

  İşlenmesine itiraz veya işlenmesini sınırlama hakkı – Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz. Örneğin, kişisel bilgilerinizi meşru menfaatler temelinde işliyorsak ve işleme yetkimizin sizin haklarınız ve menfaatlerinizi hükümsüz kılmasını sağlayacak ikna edici gerekçeler yoksa.

  Veri taşınabilirliği hakkı – Bazı durumlarda, elimizde bulunan hakkınızdaki bilgileri düzenlenmiş, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz.

  Onayınızı geri çekme hakkı – Kişisel bilgilerinizin belirli bir amaçla toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına onay vermiş olabileceğiniz sınırlı sayıda durumda, bu belirli durum için onayınızı herhangi bir anda geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı tercih Preference Centre giderek kullanabilirsiniz.

  Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

  Yukarıda açıklandığı gibi, onayınızı geri çekme hakkınızı https://preferences.safe-click.net/ adresindeki tercih merkezimizde kullanabilirsiniz.

  GPDR çerçevesindeki diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen dataprotection@mvfglobal.com adresimize e-posta iletisi gönderin. Bir diğer seçenek olarak, yukarıda belirtilen adresimize yazabilir veya telefonla bize bildirebilirsiniz.

  Bu bildirimde düzenlenen işleme faaliyetleri için, ana denetim kuruluşumuz Birleşik Krallık Veri Komisyonu Ofisi’dir (ICO). Verilerinizi işleme biçimimizden hoşnut değilseniz, ICO’ya şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

  Birleşik Krallık dışında yerleşikseniz veya Birleşik Krallık dışındaki faaliyetlerimizle ilgili bir şikayetiniz varsa, farklı bir Denetim Kuruluşuna şikayette bulunmayı tercih edebilirsiniz. İlgili kuruluşların listesini bu adreste bulabilirsiniz: here

  İLETİŞİM

  Bu bildirimle ilgili veya veri koruma ya da gizlilik konusunda herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, dataprotection@mvfglobal.com adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Diğer bir seçenek olarak, yukarıda belirtilen adresimize yazabilirsiniz.

  Cookie Name Purpose
  Universal Analytics (Google) _ga
  _gali
  _gat_UA-1036645-1
  _gid
  Bu çerezler ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu bilgileri raporlar derlemek ve iyileştirmeler yapmak için kullanırız. Bu çerezler bilgileri anonim bir şekilde toplar. Topladığı bilgiler arasında, ziyaretçilerin bu web sitesine nereden geldikleri ve hangi sayfaları ziyaret ettikleri de bulunur. Bu çerezi kabul etmek istemiyorsanız: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Taboola Yeniden Hedefleme Bu çerezler Taboola reklamlarını kullanıcının önceki görüntüleme alışkanlıklarına göre özelleştirmek için kullanılır. Örneğin, sayfamızı daha önce ziyaret ettiyseniz, o ürün veya hizmet ile ilgili başka reklamlar görebilirsiniz Taboola önemli haber sitelerinde genellikle bağlantı olarak sponsorlu içerikler gösteren bir reklam ağıdır.
  Outbrain Yeniden Hedefleme Bu çerezler Outbrain reklamlarını kullanıcının önceki görüntüleme alışkanlıklarına göre özelleştirmek için kullanılır. Örneğin, sayfamızı daha önce ziyaret ettiyseniz, o ürün veya hizmet ile ilgili başka reklamlar görebilirsiniz Outbrain önemli haber sitelerinde genellikle bağlantı olarak sponsorlu içerikler gösteren bir reklam ağıdır.
  Adwords Yeniden Hedefleme (Google) Bu çerezler sitelerimizi daha önce ziyaret etmiş ve/veya sayfamızda form doldurmak gibi bir işlem yapmış kullanıcılara reklamlar göstermek üzere reklam görüntüleme ve ücretli arama hedeflememizi ayarlamak için kullanılır. Kişisel bilgi içermezler.
  DoubleClick Yeniden Hedefleme Bu çerezler sitelerimizi daha önce ziyaret etmiş ve/veya sayfamızda form doldurmak gibi bir işlem yapmış kullanıcılara reklamlar göstermek üzere reklam görüntüleme hedeflememizi ayarlamak için kullanılır. Kişisel bilgi içermezler.
  Taboola Dönüşüm İzleme Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Taboola’da sunulan reklam kampanyalarının harcamalarını optimize eder.
  Outbrain Dönüşüm İzleme Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Outbrain’de sunulan reklam kampanyalarının harcamalarını optimize eder.
  Yahoo Dönüşüm İzleme Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Yahoo Gemini’de sunulan reklam kampanyalarının harcamalarını optimize eder.
  Zemanta Dönüşüm İzleme Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Zemanta’da sunulan reklam kampanyalarının harcamalarını optimize eder.
  Ligatus/LiquidM Dönüşüm İzleme Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Ligatus ve LiquidM’de sunulan reklam kampanyalarının harcamalarını optimize eder.
  Plista Dönüşüm İzleme Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Plista’da sunulan reklam kampanyalarının harcamalarını optimize eder.
  Revcontent Dönüşüm İzleme Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Revcontent’te sunulan reklam kampanyalarının harcamalarını optimize eder.
  EngageYa Dönüşüm İzleme Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve EngageYa’da sunulan reklam kampanyalarının harcamalarını optimize eder.
  Adwords Dönüşüm İzleme Bu çerezler kullanıcıların bir sitede yaptığı form doldurmak gibi işlemleri ölçer. Kişisel bilgi içermezler.
  Bing Dönüşüm İzleme UET Tag Bu çerezler kullanıcıların bir sitede yaptığı form doldurmak gibi işlemleri ölçer. Kişisel bilgi içermezler.
  DoubleClick Dönüşüm İzleme Bu çerezler kullanıcıların bir sitede yaptığı form doldurmak gibi işlemleri ölçer. Kişisel bilgi içermezler.
  Facebook Pikseli Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Facebook’ta sunulan reklam kampanyaları için hedef kitleleri oluşturur ve optimize eder. Bu çerezi kabul etmek istemiyorsanız: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
  Nanigans JavaScript Pikseli Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Nanigans aracılığıyla yönetilen reklam kampanyalarını optimize ve reklam dönüşümlerini ölçer. Kişisel bilgi içermezler. Bu çerezi kabul etmek istemiyorsanız: http://www.nanigans.com/privacy-policy/
  Twitter Pikseli Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Twitter’da sunulan reklam kampanyalarının optimize eder. Bu çerezi kabul etmek istemiyorsanız: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
  LinkedIn Pikseli Bu çerezler reklam dönüşümlerini ölçer ve Linkedin’de sunulan reklam kampanyaları için hedef kitleleri oluşturur ve optimize eder. Bu çerezi kabul etmek istemiyorsanız: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
  Pinterest Tag Bu çerezler, Pinterest’te müşterilere ulaşmak için dönüşümleri izlemek ve hedef kitleler oluşturup optimize etmek için kullanılır. Bu çerezi kabul etmek istemiyorsanız: https://help.pinterest.com/en/articles/personalized-ads-pinterest
  Skimlinks Web sitemiz hakkında yazdığımız ürünler veya hizmetlerin satışlarından komisyon alır. Bazı durumlarda bu üye işbirliklerini etkinleştirmek için bir üçüncü taraf kullanırız. Bu çerezi kabul etmek istemiyorsanız: https://skimlinks.com/privacy-policy#users
  Amazon Associates Bu çerezler, muhtemel alışverişlerden komisyon alabileceğimiz, Amazon’a yönlendirilen ziyaretleri izler.
  Adsense AdSense reklamları iyileştirmek, örneğin hedeflenmiş reklamlar görüntülemek ve kullanıcılara daha önce gördükleri reklamları göstermekten kaçınmak için çerezler kullanır. Bu çerezde kişileri tanımlayabilecek bilgiler bulunmaz.
  VWO _vwo Bu çerezler sitelerimizi testler yaparak ve kullanıcı dönüşümlerini ölçerek optimize etmemize yardımcı olur. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların (tarayıcı ve aygıt bilgileri gibi) verilerini izlemek için de kullanılır.
  HotJar Hotjar, kullanıcıların davranışları (örneğin, hangi sayfalarda ne kadar zaman harcadıkları, hangi bağlantılara tıklamayı tercih ettikleri) ve aygıtları (özellikle de, belirlendikten sonra anonim bir şekilde saklanmak üzere aygıtın IP adresi, tercih edilen dil ayarları vb.) hakkında veri toplamak için çerezler ve başka teknolojilerden yararlanır. Bu, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve hizmet ve deneyimi optimize etmemize yardımcı olur. Hotjar bu bilgileri anonimleştirilmiş bir kullanıcı profilinde saklar. Hotjar veya biz bu bilgileri asla bireysel kullanıcıların kimliklerini belirlemek veya kullanıcıların diğer verileriyle eşleştirmek için kullanmayız. Kabul etmek istemiyorsanız: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

  BU BİLDİRİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

  Bu bildirimi zaman zaman değiştirebiliriz:

  Son gözden geçirme tarihi: 11 Mayıs 2018